تلفن های ضروری

 • آتش نشانی 110
 • پلیس ترافیک 154
 • پلیس 155
 • ژاندارمری 156
 • خرابی برق 186
 • آمبولانس 112
 • مشاور سلامت و بهداشت 184
 • دکتر 113
 • شهرداری 153
 • شکایات مصرف کننده 175
 • آتش سوزی جنگل 177
© 2023, ویلاهای تعطیلاتی مارماریس. تمامی حقوق محفوظ است.
این تاسیس وایسته به شرکت های شاه پترول است