فاصله

فاصله های درون شهری


بیمارستان مارماریس
۱.۹ کیلومتر
بیمارستان آهو
۱.۷ کیلومتر
بیمارستان دولتی
۳.۵ کیلومتر
درمانگاه
۰.۱ کیلومتر
داروخانه
۰.۳ کیلومتر
پلیس
۳.۴ کیلومتر
ژاندارمری
۳.۶ کیلومتر
آتش نشانی
۳ کیلومتر
فروشگاه تاشخان تکستیل
۸ کیلومتر
بازار سر پوشیده
۳.۱ کیلومتر
بانکه
۱.۸ کیلومتر
ساحل مارماریس
۲.۱ کیلومتر
اچملر
۶.۵ کیلومتر
بندر کروز
۴.۵ کیلومتر
ایستگاه اتوبوس
۴ کیلومتر
بندر
۳.۵ کیلومتر
مسدجد
۰.۳ کیلومتر
نانوایی
۰.۴ کیلومتر
رستورانه
۰.۶ کیلومتر
ایستگاه مینی بوس ها
۰.۵ کیلومتر
ایستگاه تاکسی
۰.۲ کیلومتر
دفتر اطلاعات جهانگردی
۳.۶ کیلومتر

فاصله های برون شهری


فرودگاه دالامان
۹۵ کیلومتر
فرودگاه بودروم
۱۲۵ کیلومتر
مارماریس-بودروم
۱۶۶ کیلومتر
مارماریس- موغلا
۵۵ کیلومتر
مارماریس- داتچا
۷۱ کیلومتر
مارماریس- گوجک
۹۸ کیلومتر
مارماریس-فتحیه
۱۲۵ کیلومتر
مارماریس- آنتالیا
۳۱۸ کیلومتر
مارماریس- پاموککاله
۲۰۹ کیلومتر
مارماریس – کوشاداسی
۲۱۱ کیلومتر
مارماریس-ایزمیر
۲۶۴ کیلومتر
مارماریس- دالیان
۸۶ کیلومتر
مارماریس-رودوس
۴۹ کیلومتر
با کشتی های سریع السیر
کاتاماران 45 دقیقه
© 2024, ویلاهای تعطیلاتی مارماریس. تمامی حقوق محفوظ است.
این تاسیس وایسته به شرکت های شاه پترول است